ცისარტყელა კალმახისათვის წყლის ოპტიმალური ტემპერატურა შეადგენს 14-18 გრადუსს.  25 გრადუსზე ზევით წყლის ტემპერატურის ზრდა მცირე ხნითაც კი მიუღებელია მეკალმახეობისათვის. 1 ტონა სასაქონლო თევზის გამოსაზრდელად მაღალი ტემპერატურების პირობებში (ე.წ. „კრიტიკულ“ პერიოდში, ივლის-სექტემბერი), საჭიროა 5-დან 15-მდე ლ/წმ წყლის მოდინების უზრუნველყოფა, რომლის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 15-22 გრადუსი. მცირე ზომის ლიფსიტას კვება სჭირდება დღეში 6-ჯერ, ხოლო შემდეგ კი 3-ჯერ. კვლევამ აჩვენა, რომ მწარმოებლები თევზის რეალიზაციას ახდენენ, როცა მისი წონა აღწევს 300-400 გრამს. ამ წონაზე ლიფსიტა გადის დაახლოებით 4 თვეში. ამასთან, რეგიონში არსებული სატბორე მეურნეობები არის მცირე ზომის, შესაბამისად, წარმოების მოცულობაც შეზღუდულია და წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია ხდება ადგილობრივად რეგიონის შიგნით. თბილი წყლის სატბორე მეურნეობები კობრი, ამური და სქელშუბლა კობრი, ამური და სქელშუბლა- ყველვვცისარტყელა კალმახისათვის წყლის ოპტიმალური ტემპერატურა შეადგენს 14-18
გრადუსს. 25 გრადუსზე ზევით წყლის ტემპერატურის ზრდა მცირე ხნითაც კი
მიუღებელია მეკალმახეობისათვის. 1 ტონა სასაქონლო თევზის გამოსაზრდელად მაღალი
ტემპერატურების პირობებში (ე.წ. „კრიტიკულ“ პერიოდში, ივლის-სექტემბერი), საჭიროა
5-დან 15-მდე ლ/წმ წყლის მოდინების უზრუნველყოფა, რომლის მაქსიმალური
ტემპერატურა იქნება 15-22 გრადუსი.
მცირე ზომის ლიფსიტას კვება სჭირდება დღეში 6-ჯერ, ხოლო შემდეგ კი 3-ჯერ.
კვლევამ აჩვენა, რომ მწარმოებლები თევზის რეალიზაციას ახდენენ, როცა მისი წონა
აღწევს 300-400 გრამს. ამ წონაზე ლიფსიტა გადის დაახლოებით 4 თვეში. ამასთან,
რეგიონში არსებული სატბორე მეურნეობები არის მცირე ზომის, შესაბამისად, წარმოების
მოცულობაც შეზღუდულია და წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია ხდება
ადგილობრივად რეგიონის შიგნით.

კობრი, ამური და სქელშუბლა

კობრი, ამური და სქელშუბლა- ყველცისარტყელა კალმახისათვის წყლის ოპტიმალური ტემპერატურა შეადგენს 14-18
გრადუსს. 25 გრადუსზე ზევით წყლის ტემპერატურის ზრდა მცირე ხნითაც კი
მიუღებელია მეკალმახეობისათვის. 1 ტონა სასაქონლო თევზის გამოსაზრდელად მაღალი
ტემპერატურების პირობებში (ე.წ. „კრიტიკულ“ პერიოდში, ივლის-სექტემბერი), საჭიროა
5-დან 15-მდე ლ/წმ წყლის მოდინების უზრუნველყოფა, რომლის მაქსიმალური
ტემპერატურა იქნება 15-22 გრადუსი.
მცირე ზომის ლიფსიტას კვება სჭირდება დღეში 6-ჯერ, ხოლო შემდეგ კი 3-ჯერ.
კვლევამ აჩვენა, რომ მწარმოებლები თევზის რეალიზაციას ახდენენ, როცა მისი წონა
აღწევს 300-400 გრამს. ამ წონაზე ლიფსიტა გადის დაახლოებით 4 თვეში. ამასთან,
რეგიონში არსებული სატბორე მეურნეობები არის მცირე ზომის, შესაბამისად, წარმოების
მოცულობაც შეზღუდულია და წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია ხდება
ადგილობრივად რეგიონის შიგნით.
 

დაინტერესდით?

ცისარტყელა კალმახისათვის წყლის ოპტიმალური ტემპერატურა შეადგენს 14-18 გრადუსს.  25 გრადუსზე ზევით წყლის ტემპერატურის ზრდა მცირე ხნითაც კი მიუღებელია მეკალმახეობისათვის. 1 ტონა სასაქონლო თევზის გამოსაზრდელად მაღალი ტემპერატურების პირობებში...

უახლესი ბლოგი

უახლესი რეცეპტები